Bite Pálné Dr. Pálffy Mária
Természetes személy

Értesítési cím

1118 Budapest, Bozókvár utca 12.

Szakértői szakterület(ek)

Élővilági: Sz-035/2009.
Tájvédelem: Sz-035/2009.

Engedély érvényessége
Határozatlan ideig